bootstrap navbar

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klikając w przycisk poniżej pobierasz formularz zgłoszeniowy. Należy go wydrukować, wypełnić dane oraz podpisać na ostatniej stronie. Skan wypełnionego dokumentu prosimy przesłać na adres kontakt@breakthelimits.pl
Oryginał wypełnionego formularza należy zachować i przekazać przedstawicielowi fundacji przed rozpoczęciem rejsu.